Gù nâng ghidong loại mới

Hết hàng

Mô tả

Nâng ghidong loại mới dòng này nâng giữa cho anh em nào pát gắn ghidong cố định trên bàn thờ xe luôn, dùng nối giữa, chồng thêm, hướng ghidong vào phần thân ngừoi lái, giúp lung tẳhng hơn, đi đường xa đỡ mỏi lưng, vai, cổ ...

Hỗ trợ ghidong đường kính 28 nha anh em.

Giá 450.000đ/cặp nha anh em


Bình luận

Sản phẩm khác