Đèn Khò Campingmoon

300,000₫

Mô tả

  • Thương hiệu : Campingmoon
  • Chất liệu : Aluminium alloy / stainless steel / copper 
  • Kích thước : 205*53*70 mm
  • Trọng lượng 220g
  • Lượng gas tiêu hao : 200g / hours 
  • Kích thước đóng gòi : 53*36*33 cm 

Bình luận

Sản phẩm khác