Cốc báo số Suen 150A

120,000₫

Mô tả

Cốc báo số của Suen 150A, anh em đi lâu nó mòn tiếp điểm, báo số không chính xác, ngoài ra xe đi lâu, cao su nhựa các thứ nó chai, xì nhớt, phải tìm thay thế.

Bình luận

Sản phẩm khác