Bảo vệ tay lái xe máy

Hết hàng

Mô tả

Bộ bảo vệ tay lái xe máy dùng cho các dòng xe có ghidong phi 22mm

Giá bao lắp hoàn thiện trên xe là 550.000đ, mua về tự lắp 530.000đ

Bình luận

Sản phẩm khác