Liệt kê sơ về công dụng của dây Paracord

Nếu vẫn còn thắc mắc Paracord dùng để làm gì mà được gọi là "Vòng sinh tồn", hãy theo dõi danh sách rất dài các công dụng sau đây:

– Để buộc/nối đồ khi bị gãy/vỡ/hỏng

– Tách lấy sợi nhỏ làm chỉ, dây câu, chỉ nha khoa hoặc đặt bẫy khi đi săn

– Làm dây nâng/hạ đồ/người Khi muốn tìm chỗ ngủ

– Để leo lên/trèo xuống

– Dây phơi đồ

– Treo balô/thức ăn/đồ đạc vật dụng lên cao cho sạch, tránh nước/kiến…

– dây neo cố định thuyền/bè, cột/dắt động vật…

– dây trói người/vật

– Làm khóa dây khi khóa quần/áo bị gãy hỏng

– Làm bẫy thú, bẫy báo động (chăng dây nối với chuông/cành khô…)

– Buộc đồ với balô/cổ tay/thắt lưng…

– Làm dây buộc thang gỗ/thang dây

– Làm lưới bắt thú/cá/người

– Làm lều/chòi, căng bạt

– Làm bè

– Làm dấu (buộc vào cây/cành cây để đánh dấu)

– Làm võng

– Tách nhỏ để làm mồi lửa/dây bấc

– Làm ná ném đá để tự vệ/tấn công thú/người

– Làm bola quăng bắt thú/chim/người

– Làm cáng

– Làm dây treo cố định chân/tay trong trường hợp tai nạn

– Tách lấy sợi nhỏ làm chỉ khâu vết thương

– Làm garo cầm máu

– Làm harness

– Làm cước câu cá